Việt Úc Hotel

Việt Úc Hotel
Địa chỉ: 144 Hùng Vương - Phường An Hội - Thành phố Bến Tre - Tỉnh Bến Tre - Việt Nam
SĐT: 02753 511 888
Email: info@hotelvietuc.com
Website:  http://www.vietuchotel.vn/
Xem website