Phần mềm quản lý khách sạn

      Thực tế ở các khách sạn hiện nay đều có quy trình nghiệp vụ chuyên môn cao, phức tạp, do vậy việc quản lý khách sạn, nhà nghỉ, theo cách cũ không còn phù hợp; các nhà đầu tư tốn nhiều công sức tiền bạc và nhân lực để vận hành bộ máy quản lý khách sạn không hiệu quả.

     Thấu hiểu những khó khăn trên, nhằm giúp bạn kinh doanh khách sạn hiệu quả, tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. IBUSSOFT cung cấp giải pháp Phần mềm quản lý khách sạn  IBSHOTEL.

IBSHOTEL sẽ giúp người sử dụng:

Quản lý trạng thái phòng theo màu sắc, sơ đồ trực quan theo tầng

 

Với từng trạng thái phòng sẽ được thể hiện với các màu riêng biệt, hỗ trợ giám sát và quản lý tình trạng các phòng, giá phòng, thời gian khách hàng nhận-trả phòng.

Cài đặt giá phòng với đầy đủ các cách tính tiền: Theo giờ, qua đêm, theo ngày. Phụ trội quá giờ checkout theo ngày, qua đêm. Phụ trội vào sớm theo ngày hoặc qua đêm, có thể tính theo số tiền hoặc %

 

Quản lý tài chính

 

1. Cung cấp công cụ để quản lý thu chi trong khách sạn

2. Quản lý đồ dùngQuản lý tài khoản tiền mặt, tài khoản thẻ - ngân hàng

3. Quản lý tài khoản công nợ phải thu

4. Quản lý tiền hoa hồng đối tác kinh doanh

5. Quản lý báo cáo ngày, giao ca

 

Quản lý kho

 

1. Quản lý mini bar

2. Quản lý danh sánh đồ dùng

3. Quản lý hàng hóa – nguyên liệu

4. Quản lý tồn kho kho hàng

 

Quản lý khách hàng

 

Quản lý các thông tin liên quan đến khách hàng bao gồm:

1. Danh sách khách hàng

2. Doanh thu theo khách hàng

3. Khuyến mãi theo khách hàng

4.Quản lý sinh nhật khách hàng

5. Quản lý danh sách Blacklist

 

Quản lý hệ thống

 

Phân quyền theo từng cấp, nghiệp vụ cho từng nhân viên

Thiết lập cụ thể user nào được phép hoặc không được phép thao tác hoặc xem được dữ liệu nào, ví dụ được hoặc không được chỉnh sửa sơ đồ khách sạn, xem/xóa hóa đơn, xem/phân tích doanh thu ...

Đảm bảo rằng user chỉ thực hiện đúng những chức năng và dữ liệu nào mà bạn cho phép.

Kết nối thiết bị

Phần mềm hỗ trợ tích hợp khóa từ, hệ thống ngắt mở điện trong phòng.

Tích hợp khóa từ: Cho phép ghi thẻ/ hủy thẻ trực tiếp trên phần mềm, để ghi được thẻ lễ tân bắt buộc phải checkin phòng trên phần mềm, và ngược lại để checkout phòng lễ tân phải thu hồi thẻ của khách để hủy thẻ ngay trong thao tác checkout phòng

Tích hợp hệ thống điện: Điện trong phòng chỉ được mở khi đã checkin phòng, khi checkout phòng điện trong phòng tự động bị cắt.