Medic Cần Thơ

Medic Cần Thơ
Địa chỉ: 102 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ, Việt Nam
SĐT: 0292 390 9999
Email: canthomedic@gmail.com
Website:  http://mediccantho.com.vn/
Xem website