Cồn Khương Resort

Cồn Khương Resort
Địa chỉ: 99A Nguyễn Hữu Cầu, Cồn Khương, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 900000, Việt Nam
SĐT: 0292.393.9955
Email: info@conkhuongresort.com
Website:  http://www.conkhuongresort.com/
Xem website