Chai Thủy Tinh

Chai Thủy Tinh
Địa chỉ: 183/2R Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
SĐT: 0947.990.991
Email: thuytinhduytan@gmail.com
Website:  http://www.chaithuytinh.com.vn/
Xem website