Phú Yên Everyday Hotel

Phú Yên Everyday Hotel
Địa chỉ: 251, Đại lộ Hùng Vương, P. 5, TP. Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên
SĐT: 0888511115
Email: info@phuyeneverydayhotel.com
Website:  http://www.phuyeneverydayhotel.vn/
Xem website