Linh Phương Hotel

Linh Phương Hotel
Địa chỉ: 161 Trần Văn Khéo - Ninh Kiều - Cần Thơ
SĐT: 0292.3768.722 - 0292.3768.733
Email: linhphuong_hotel@yahoo.com
Website:  http://linhphuonghotel.com/
Xem website